پروژه‌های ستاره دار

 

شما می‌تونین پروژ‌ه هایی که براتون مهمتر از بقیه هستن رو ستاره‌دار کنین با این کار یک بخش دیگر به صفحه اصلیتون به عنوان پروژه‌های‌ستاره‌دار اضافه میشه که شامل تمامی پروژه‌های ستاره دار شما از هر سازمانی است، البته این نکته فراموش نشه که ستاره دار کردن پروژه‌ها مختص به هر کاربره و پروژه همچنان در همان مکان قبلی خودش هم نشون داده میشه.

برای این کار روی ستاره‌ی کنار اسم هر پروژه کلیک کنین .

 

 

با این کار یک نمایش ساده از وضعیت پروژه که شامل اطلاعاتی از جمله تعداد افراد در پروژه و وضعیت کارهای موجود در پروژه رو براتون نشون می‌ده.

 

 

همچنین شما می‌تونین با کلیک دوباره بر روی ستاره وضعیت نمایش آن پروژه رو به حالت قبل برگردونین.