خروج از سازمان و پروژه

 

اگر  می‌خواین پروژه یا سازمانی رو حذف کنین که مالک اون شما نیستین، باید از سازمان یا پروژه خارج بشین.

شما می‌تونین این کار رو از تنظیمات سازمان و تنظیمات پروژه انجام بدین.

 

 

ترک سازمان

 

 

ترک پروژه