جابه‌جا کردن لیست انتخاب

 

شما می‌تونید لیست‌های انتخاب (چک‌لیست‌ها) که داخل کارها می‌سازید رو جابه‌جا کنید.

 

برای این کار کافیه روی گزینه مورد نظرتون رو با موس بگیرید و جابه‌جا کنید (یا اصطلاحا drag کنید).

 

 

 

 

راهنمای ساختن لیست انتخاب