استایل دادن به نوشته‌ها در تسکولو( قالب بندی )

 

Markdown عنوان یک زبان قالب‌بندی متن برای استایل دادن به نوشته‌هاست، که شما میتونین از اون در تسکولو هم استفاده کنین.

مارک داون این اجازه رو به کاربران می‌ده که متن رو به صورت ساده تایپ کنن و سپس به صورت خودکار اون متنو دارای استایل خاص ببینن.

به کمک جدول زیر می‌تونین استایل هایی رو به نوشته‌هاتون بدین:

 

 

از این جدول فقط میتونین در قسمت توضیحات هر کار استفاده کنین.

 

البته در قسمت اتاق‌های گفتگو و دیدگاه‌ها می‌تونین از دو استایل  "Bold" و "Italicاستفاده کنین.